PLNÁ VIDITEĽNOSŤ NEDOSTATKOV VO VAŠOM HYBRIDNOM
CLOUDE & v OPERAČNÝCH SYSTÉMOCH

Umožnite svojim tímom IT bezpečnosti a prevádzky jednotnú platformu
na objavovanie a riešenie problémov IT, o ktorých ešte neviete.

Security Compliance

Proaktívne IT Operations

Znížené náklady

Runecast umožňuje tímom pre bezpečnosť a prevádzku IT byť proaktívny – s automatickým skenovaním zraniteľností, auditmi zhody s bezpečnosťou a možnosťami nápravy.

ITOM a CSPM ťažia z patentovanej automatizačnej technológie Runecast pre správu konfigurácie, zosúladenie najlepších postupov, analýzu protokolov, plánovanie upgradov a reportovanie.

Naši zákazníci uvádzajú, že samotná úspora času – bez krivky učenia – poskytuje okamžitú návratnosť investícií a navyše dokáže tieto ušetrené hodiny premeniť na rastové iniciatívy.

Runecast spĺňa podnikové požiadavky pre ITOM, vrátane správy konfigurácie, zosúladenia osvedčených postupov, súladu s bezpečnosťou a podávania správ. Schopnosť modelovať budúce stavy v rámci zákazníckej infraštruktúry pre plánované zásahy (upgrade VMware, upgrade alebo zmena HW komponentov a pod.), rovnako ako schopnosť modelovať budúce stavy pre Capacity Management.

DostupnosŤ

DevOps, DevSecOps

Container Image Scanning

Kubernetes Security Posture Management (KSPM)

Kubernetes Admissions Controller Policies

CI/CD Pipeline

SecOps, Compliance, InfoSec, SOC

Cloud Security Posture Management (CSPM)

Riadenie, riadenie rizík a dodržiavanie predpisov

Hodnotenie a riadenie zraniteľnosti

Nepretržitý audit bezpečnosti a súladu

IT Prevádzka

Proaktívne zisťovanie a prevencia problémov

Riadenie posunu konfigurácie

Dodržiavanie osvedčených postupov (best practices)

Plánovanie a simulácia upgradov